عبور

بین یک گیره گیر افتادم. از یک طرف میخوام روزهامو بشمرم تا این کلاسها تموم بشه.از طرف دیگه هم میگم این روزها که تموم بشه شهریور هم تموم شده. اینجور مواقع سرجام می ایستم تا یک معجزه رخ بده 05.gifخدا بی زحمت یک معجزه دیگه هم لطف کنین ممنون میشیم 35.gif

/ 1 نظر / 16 بازدید