آمار

مغازه ای که چیزی برای ارائه نداره باید کرکره رو بکشه پائین

شما که مینویسین آمار بدین ما هم لذت ببریم لبخند

/ 3 نظر / 23 بازدید
نوشین

خوبه که هراز گاهی چیزی مینویسی [لبخند]

لیلا

چقدر خوبه که اینجا هنوز هست و آدم میتونه بیاد و برات کامنت بذاره به امید اینکه بیایی و بخونی چطوری پسر؟ نیستی؟ یه خبری از خودت بده!

مهران

ممنونم نوشین ممنونم لیلا من هنوز هستم [لبخند][لبخند][لبخند]