ترس

توی سن ٣٣ سالگی دانشجو شدم. ولی احساسم شبیه احساس پسربچه هفت ساله ایه که میخواد برای اولین بار بره مدرسه قیافم اینشکلیه الان ناراحت. میترسم

کاش دوستام هم بودند که  تنها نمیرفتم افسوس

/ 1 نظر / 13 بازدید

چقدر دلم مدرسه خواست حتی اگر دوستام نباشن مجبور باشم تنها برم................بوی اول مهر داره دیونم میکنه[افسوس]